Dr n. med. Marek Kaszuba

specjalista alergologii i chorób wewnętrznych
 

jest lekarzem z ponaddziesięcioletnim stażem pracy w Klinice Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z najstarszą polską uczelnią jest także związany poprzez pracę naukowo-dydaktyczną realizowaną w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum od 2006 roku.

W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych po przedstawieniu i publicznej obronie pracy doktorskiej poświęconej astmie, którą napisał pod opieką naukową Prof. Andrzeja Szczeklika. W 2013 r. ukończył szkolenie specjalizacyjne z dziedziny chorób wewnętrznych, a w 2016 r. zakończył szkolenie specjalizacyjne z alergologii. Współpracuje z ośrodkiem medycznym Washington University in St. Louis w USA, w którym odbył staże naukowo-kliniczne. Był głównym organizatorem międzynarodowych konferencji medycznych, które miały miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim z udziałem amerykańskich wykładowców.

W przeszłości pracował także jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Zdrowia Skawina oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.

Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, autorem publikacji naukowych z dziedziny alergologii, redaktorem serwisu internetowego dla lekarzy alergologów wydawnictwa Medycyna Praktyczna, a swoje zainteresowania naukowe łączy z codzienną praktyką kliniczną.

Dr n. med Jagoda Kaszuba

specjalista alergologii i pediatrii
 
jest lekarzem z ponaddziesięcioletnim stażem pracy w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.
 
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
 
Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w Uniwersytecie Jagiellońskiem Collegium Medicum broniąc pracę doktorską poświęconą astmie.
 
W swojej praktyce klinicznej zajmuje się małymi pacjentami od pierwszego dnia życia aż do pełnoletniości, z chorobami alergicznymi oraz wieku dziecięcego. Prowadzi również bilanse dzieci zdrowych oraz szczepienia ochronne.
 
Szczególnie interesuje się astmą, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry. Ponadto prowadzi immunoterapię zarówno podskórną jak i podjęzykową. Swoich pacjentów leczy zgodnie z aktualnymi wytycznymi i rekomendacjami Towarzystw Alergologicznych i Pediatrycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA).

OPINIE PACJENTÓW

53 opinie

WYRÓŻNIENIA

4 wyróżnienia

CERTYFIKATY

39 certyfikatów

Copyright ©2016-2021 Centrum Medyczne ALERGIKA - Alergolog in Kraków & Skawina, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 336